X  Zatvori Službeni AQ senzor - Višnjan, Croatia

  pm2.5 pm10 O3 AQI klasifikacija       
Trenutno 0.9 1.1 0.1 1.1 Prihvatljiva kvaliteta zraka  
    

Prognozamini prosj maksmini prosj maksmini prosj maks           
01-10-20230.60.91.40.40.60.80.10.10.11.4Prihvatljiva kvaliteta zraka 
    
02-10-20230.91.11.50.50.70.90.10.10.11.5Prihvatljiva kvaliteta zraka 
    
03-10-20230.81.21.40.50.80.90.10.10.11.4Prihvatljiva kvaliteta zraka 
    
04-10-20230.50.91.30.40.60.80.10.10.11.3Prihvatljiva kvaliteta zraka 
    
05-10-20230.70.80.80.40.50.50.10.10.10.8Dobra kvaliteta zraka
     
            

klasifikacija AQI Učinak na zdravlje trebao bi se temeljiti samo na prosječnim vrijednostima od 24 sata.
Dobra kvaliteta zraka 0-1 Kvaliteta zraka smatra se zadovoljavajućom, a zagađenje zraka predstavlja mali ili nikakav rizik
Prihvatljiva kvaliteta zraka 1-2 Kvaliteta zraka je prihvatljiva; međutim, za neke onečišćujuće tvari može postojati umjereni zdravstveni rizik za vrlo mali broj ljudi koji su posebno osjetljivi na onečišćenje zraka.
Umjerena kvaliteta zraka 2-3 Pripadnici osjetljivih skupina mogu iskusiti učinke na zdravlje. Vjerojatno to neće utjecati na širu javnost.
Loša kvaliteta zraka 3-4 Svatko može osjećati određene učinke na zdravlje; pripadnici osjetljivih skupina mogu imati ozbiljnije učinke.
Vrlo loša kvaliteta zraka 4-5 Zdravstveno upozorenje: svi mogu osjetiti ozbiljnije učinke na zdravlje.
Izuzetno loša kvaliteta zraka > 5 Zdravstveno upozorenje za izvanredna stanja. Vjerojatnije će biti pogođena cjelokupna populacija.
 Više informacija:  EPA indeks kvalitete zraka      Podaci sa senzora prikupljeni:: 01-10-2023 17:00