X  Zatvori Službeni AQ senzor - Višnjan, Croatia

  pm2.5 pm10 O3 AQI klasifikacija       
Trenutno 0.5 0.3 0.1 0.5 Dobra kvaliteta zraka
     

Prognozamini prosj maksmini prosj maksmini prosj maks           
18-01-20220.40.81.60.20.50.90.10.10.11.6Prihvatljiva kvaliteta zraka 
    
19-01-20220.61.11.40.40.8100.10.11.4Prihvatljiva kvaliteta zraka 
    
20-01-202211.72.90.511.700.10.12.9Umjerena kvaliteta zraka  
   
21-01-20220.20.72.80.20.51.60.10.10.12.8Umjerena kvaliteta zraka  
   
22-01-20220.60.70.70.40.40.40.10.10.10.7Dobra kvaliteta zraka
     
            

klasifikacija AQI Učinak na zdravlje trebao bi se temeljiti samo na prosječnim vrijednostima od 24 sata.
Dobra kvaliteta zraka 0-1 Kvaliteta zraka smatra se zadovoljavajućom, a zagađenje zraka predstavlja mali ili nikakav rizik
Prihvatljiva kvaliteta zraka 1-2 Kvaliteta zraka je prihvatljiva; međutim, za neke onečišćujuće tvari može postojati umjereni zdravstveni rizik za vrlo mali broj ljudi koji su posebno osjetljivi na onečišćenje zraka.
Umjerena kvaliteta zraka 2-3 Pripadnici osjetljivih skupina mogu iskusiti učinke na zdravlje. Vjerojatno to neće utjecati na širu javnost.
Loša kvaliteta zraka 3-4 Svatko može osjećati određene učinke na zdravlje; pripadnici osjetljivih skupina mogu imati ozbiljnije učinke.
Vrlo loša kvaliteta zraka 4-5 Zdravstveno upozorenje za izvanredna stanja. Vjerojatnije će biti pogođena cjelokupna populacija.
Izuzetno loša kvaliteta zraka > 5 Zdravstveno upozorenje: svi mogu osjetiti ozbiljnije učinke na zdravlje.
 Više informacija:  EPA indeks kvalitete zraka      Podaci sa senzora prikupljeni:: 18-01-2022 15:00