X  Zatvori Službeni AQ senzor - Višnjan, Croatia

  pm2.5 pm10 O3 AQI klasifikacija       
Trenutno 0.7 1.1 0.1 1.1 Prihvatljiva kvaliteta zraka  
    

Prognozamini prosj maksmini prosj maksmini prosj maks           
29-09-20230.91.31.70.70.910.10.10.11.7Prihvatljiva kvaliteta zraka 
    
30-09-20230.711.70.50.610.10.10.11.7Prihvatljiva kvaliteta zraka 
    
01-10-20230.60.91.20.40.50.60.10.10.11.2Prihvatljiva kvaliteta zraka 
    
02-10-20230.81.21.80.50.710.10.10.21.8Prihvatljiva kvaliteta zraka 
    
03-10-20231.21.71.70.70.90.90.10.10.11.7Prihvatljiva kvaliteta zraka 
    
            

klasifikacija AQI Učinak na zdravlje trebao bi se temeljiti samo na prosječnim vrijednostima od 24 sata.
Dobra kvaliteta zraka 0-1 Kvaliteta zraka smatra se zadovoljavajućom, a zagađenje zraka predstavlja mali ili nikakav rizik
Prihvatljiva kvaliteta zraka 1-2 Kvaliteta zraka je prihvatljiva; međutim, za neke onečišćujuće tvari može postojati umjereni zdravstveni rizik za vrlo mali broj ljudi koji su posebno osjetljivi na onečišćenje zraka.
Umjerena kvaliteta zraka 2-3 Pripadnici osjetljivih skupina mogu iskusiti učinke na zdravlje. Vjerojatno to neće utjecati na širu javnost.
Loša kvaliteta zraka 3-4 Svatko može osjećati određene učinke na zdravlje; pripadnici osjetljivih skupina mogu imati ozbiljnije učinke.
Vrlo loša kvaliteta zraka 4-5 Zdravstveno upozorenje: svi mogu osjetiti ozbiljnije učinke na zdravlje.
Izuzetno loša kvaliteta zraka > 5 Zdravstveno upozorenje za izvanredna stanja. Vjerojatnije će biti pogođena cjelokupna populacija.
 Više informacija:  EPA indeks kvalitete zraka      Podaci sa senzora prikupljeni:: 30-09-2023 06:00