X  Zatvori Službeni AQ senzor - Višnjan, Croatia

  pm2.5 pm10 O3 AQI klasifikacija       
Trenutno 1.7 1.7 0.2 1.7 Prihvatljiva kvaliteta zraka  
    

Prognozamini prosj maksmini prosj maksmini prosj maks           
02-10-20230.81.11.40.50.60.90.10.10.11.4Prihvatljiva kvaliteta zraka 
    
03-10-20230.91.31.60.50.80.90.10.10.11.6Prihvatljiva kvaliteta zraka 
    
04-10-20230.611.70.40.60.90.10.10.11.7Prihvatljiva kvaliteta zraka 
    
05-10-20230.70.91.20.40.50.70.10.10.11.2Prihvatljiva kvaliteta zraka 
    
06-10-20231.31.31.40.70.70.80.10.10.11.4Prihvatljiva kvaliteta zraka 
    
            

klasifikacija AQI Učinak na zdravlje trebao bi se temeljiti samo na prosječnim vrijednostima od 24 sata.
Dobra kvaliteta zraka 0-1 Kvaliteta zraka smatra se zadovoljavajućom, a zagađenje zraka predstavlja mali ili nikakav rizik
Prihvatljiva kvaliteta zraka 1-2 Kvaliteta zraka je prihvatljiva; međutim, za neke onečišćujuće tvari može postojati umjereni zdravstveni rizik za vrlo mali broj ljudi koji su posebno osjetljivi na onečišćenje zraka.
Umjerena kvaliteta zraka 2-3 Pripadnici osjetljivih skupina mogu iskusiti učinke na zdravlje. Vjerojatno to neće utjecati na širu javnost.
Loša kvaliteta zraka 3-4 Svatko može osjećati određene učinke na zdravlje; pripadnici osjetljivih skupina mogu imati ozbiljnije učinke.
Vrlo loša kvaliteta zraka 4-5 Zdravstveno upozorenje: svi mogu osjetiti ozbiljnije učinke na zdravlje.
Izuzetno loša kvaliteta zraka > 5 Zdravstveno upozorenje za izvanredna stanja. Vjerojatnije će biti pogođena cjelokupna populacija.
 Više informacija:  EPA indeks kvalitete zraka      Podaci sa senzora prikupljeni:: 03-10-2023 03:00